Page 4 - Extraescolars 2020-2021
P. 4

PROPOSTA D'ACTIVITATS DE LLEURE EXTRAESCOLARS                        PÀGINA 2       QUÈ PROPOSEM?

       L'equip de Learn It! ens adaptem al context
       educatiu específic al qual ens adrecem amb el
       propòsit de donar un servei òptim a les

       necessitats reals dels centres escolars.

       A continuació, presentem una iniciativa
       d'activitats extraescolars, que de ben segur,
       seran d'interès per a la vostra comunitat.
       LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS QUE PROPOSEM


     Tenint en compte la nostra visió d'extraescolars,   Molts cops s'intenta motivar als infants en
     plantegem una proposta basada en activitats      comptes d'extrapolar les seves motivacions a

     lúdiques, atractives, motivadores i educatives que   l'àmbit educatiu. En el cas de Learn It!, promovem
     promoguin el creixement integral dels infants dins   activitats extraescolars que s'adaptin als

     d'un entorn de lleure.                 interessos dels infants.


        PROGRAMACIÓ I          CREACIÓ DE VIDEOJOCS          IMATGE, VÍDEO I
      ROBÒTICA EDUCATIVA          T'interessa el món dels
     T'atreveixes a muntar robots,                           WEBS
                        videojocs? T'agradaria crear     T'imagines creant la teva
       dissenyar enginys que
                            els teus?           pròpia pàgina web?
      semblaven inimaginables,

     aprendre a volar drons i jugar
                       Imaginació i creativitat sense    A més, aprendràs a editar
       amb la realitat virtual i
                        límits amb l'ús de les noves    vídeos i imatges amb efectes
         augmentada?
                            tecnologies!          com els professionals.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9