Page 2 - acts1dia
P. 2

P À G I N A  1                L E A R N  I T !  C O O P E R A T I V A  D E  S E R V E I S  E D U C A T I U S
                 QUI SOM?

                 Per al curs 2019-2020, engeguem el projecte de cooperativa de serveis educatius

                 Learn It!, una institució dedicada a la gestió de projectes educatius, recreatius,
                 esportius i culturals amb l'objectiu de donar resposta a les diferents necessitats

      educatives i de creixements de les persones, promovent l’adquisició d’habilitats, tècniques i d’actituds i

      hàbits a fi d'aconseguir interioritzar capacitats i competències.


      Learn It! és una iniciativa de l'alumnat i professorat del Campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat
      Rovira i Virgili, és a dir, som un projecte nascut a les Terres de l'Ebre i per a les Terres de l'Ebre.


      COM HO FEM?                     Atenent aquests valors, estem dissenyant,
                                executant i avaluant experiències educatives que
      Com a professionals del món de l'educació,
                                no deixaran a ningú indiferent.
      coneixem que els infants són el tresor més

      valuós de la societat. D'aquesta manera,
                                Aquestes activitats estan pensades per a ser el
      l'equip de professionals de Learn It! Volem
      ficar el nostre granet de sorra per a        màxim de vivencials possibles: Volem que
                                l'alumnat sigui el real protagonista de totes les
      complementar la seva experiència educativa.
                                accions


     COM SOM?

     Compromesos amb      Estimem als infants     Detallistes amb la      Innovadors
        l'educació                       qualitat

             Arrelats a la      Potenciadors de        I molt més!
              Terra      vocacions tecnològiques
   1   2   3   4   5   6   7