Page 4 - acts1dia
P. 4

P R O P O S T A  D E  T A L L E R S  D ' U N  D I A                   P À G I N A  3

                       JOC DE DRONS

       T'agradaria portar el poder dels DRONS al teu centre educatiu? Creativitat, emoció, innovació,

       resolució de problemes i cooperació entre iguals, són algunes de les característiques claus dels
       tallers que proposem des de Learn It! amb aquest recurs digital.


       Cada vegada els DRONS tenen un pes més i més important a la nostra societat. L’arqueologia,

       l’agricultura, els primers auxilis, el transport de mercaderies i la cerca de persones
       desaparegudes, són alguns dels molts àmbits que actualment són objecte d’investigació per a

       implementar aquesta tecnologia emergent.

       La nostra proposta educativa planteja el treball de competències curriculars amb l’ús d’aquests

       aparells voladors no tripulats. Per això, posem a la vostra disposició un conjunt de tallers
       multinivell que donin resposta als àmbits del coneixement matemàtics, de les ciències naturals i

       de l’àmbit digital, mentre que també es fomenten de manera transversal dimensions com la
       d’Aprendre a Aprendre i d’Autonomia i d’Iniciativa personal.


       Atenent els diferents graus de complexitat cognitiva de les metes que es plantegen, aquests són

       els continguts genèrics de les dinàmiques plantejades. Cal subratllar que aquests conceptes es
       treballen de manera general, les tasques prèvies o posteriors seran imprescindibles per dotar de
       significat als diferents coneixements.


            Distància entre punts           Desplaçament
            Altitud                  Distància recorreguda

            Concepte de grau              Programació per blocs
            Lateralitat                Vehicle Aeri no tripulat

            Punt inicial i final            Servei de la tecnologia digital a la societat
       Si ets dels docents que creuen que la tecnologia és futur i que una altra manera d’aprendre és

       possible, no dubtis en sol·licitar més informació sobre les nostres accions educatives amb
       DRONS.


       Ens veiem per a volar!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9