Page 8 - acts1dia
P. 8

P R O P O S T A  D E  T A L L E R S  D ' U N  D I A                   P À G I N A  7

                        MAKE IT!

       No hi ha dubte que la societat viu un canvi constant, que en major o menor grau, és degut per

       l’evolució i ús de les tecnologies digitals a la vida quotidiana.  Així doncs, l’alumnat es trobarà en
       un futur proper una realitat ben diferent a l’actual a la qual haurà de donar resposta, pel que

       hauran d'estar preparats amb el propòsit de crear i transformar la tecnologia segons les seves
       necessitats.


       El canvi del paradigma metodològic impulsat pels moviments Makers i STEAM (Acrònim en anglès
       dels àmbits de Ciència, Tecnologia, Principis d'Enginyeria i Matemàtiques) permet apropar els

       mètodes i processos científics d'una manera innovadora i atractiva per als infants. En aquest
       sentit, plantegem un taller sobre l'energia i nocions de programació mitjançant l'ús de les

       plaquetes Makey Makey.

       Amb l'ús d'aquest recurs, simularan un piano amb fruites, identificaran els materials conductors

       d'electricitat, construiran diferents comandaments per a jugar a videojocs i es realitzaran altres
       dinàmiques a les quals hauran de connectar diferents elements de la vida quotidiana a l'ordinador.


       Així doncs, amb els diferents reptes els infants...

        Treballaran el concepte d'energia
        Experimentaran com es transporta l'energia

        Aprendran la diferència entre materials conductors i no conductors
        Utilitzaran la creativitat en un entorn STEAM per a resoldre problemes senzills


       Preparats per a viure l'energia d'una forma diferent? T'hi esperem!
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12